Portal towarzyszy inicjatywie edukacyjnego środowiska informatyków, mającej na celu wprowadzenie kształcenie informatycznego (przedmiotu informatyka) na wszystkie poziomy edukacyjne, od pierwszej do ostatniej klasy w szkole, a w jej ramach – nauki algorytmiki i programowania od najmłodszych lat. Głównym dokumentem tej inicjatywy jest propozycja nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego, przyjęta przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN. Polecamy ten dokument, jak i jego głębsze uzasadnienie zawarte w preambule. Te dokumenty są dostępne tutaj.

Materiały dla uczniów

Materiały dla nauczycieli

Dokumenty