Dokumenty

Zamieszczamy tutaj dokumenty związane w ogólności z edukacja informatyczną, a w szczególności – z kształceniem informatycznym. Dokumenty są uszeregowane terminami opublikowania/udostępnienia.

Wkrótce zamieścimy standardy przygotowania nauczycieli informatyki do realizacji nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego, zaproponowanej przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN.