Konferencje i spotkania

Regionalne konferencje

W kolejnych województwach odbywają się regionalne konferencje, organizowane przez kuratoria i koordynatorów do spraw innowacji w edukacji, którzy nadzorują realizację ministerialnego pilotażu wdrożenia programowania w szkołach w oparciu o innowacje pedagogiczne. Sugeruje się, by proponowane innowacje były oparte na nowej podstawie programowej kształcenia informatycznego, zaproponowanej przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. W konferencjach wojewódzkich biorą udział członkowie Rady, prezentując założenia proponowanej podstawy i omawiając sposoby jej wdrożenia w szkołach.

Głównym celem zmian jest wprowadzenie w szkołach powszechnego nauczania programowania w ramach kształcenia informatycznego (przedmiotu informatyka) od pierwszej klasy szkoły podstawowej przez wszystkie lata w szkole.

Terminy konferencji w poszczególnych regionach (ten wykaz jest na bieżąco uzupełniany):

08.06.2016: Województwo Mazowieckie –
03.06.2016: Województwo Podkarpackie – http://festiwal7.ckp.edu.pl/
01.06.2016: Województwo Lubelskie – http://lscdn.pl/pl/wydarzenia/7869,Konferencja-Zmiany-w-ksztalceniu-info...
31.05.2016: Województwo Kujawsko-Pomorskie –
24.05.2016: Województwo Wielkopolskie –
23.05.2016: Województwo Dolnośląskie –
13.05.2016: Województwo Pomorskie – http://www.kuratorium.gda.pl/wojewdzkakonferencjaprogramowanieirozwijani...
05.05.2016: Województwo Opolskie – http://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/699
27.04.2016: Województwo Świętokrzyskie – https://www.scdn.pl/index.php?view=details&id=1236:konferencja-z-program...

W dniach od 28 do 30 czerwca 2016 roku odbędzie się kolejna edycja Konferencji „Informatyka w Edukacji” – IWE 2016, na którą złożą się wykłady, referaty uczestników i warsztaty. Przewodnim tematem Konferencji jest:
Kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów

Głównym celem tegorocznej Konferencji jest pogłębiona dyskusja nad zmianami w kształceniu informatycznym w polskich szkołach, których kierunek i zakres został nakreślony w propozycji nowej podstawy programowej przedmiotów informatycznych, przedstawionej przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. Spodziewamy się, że dyskusja skupi się na kwestiach najważniejszych dla sukcesu tego przedsięwzięcia, którym będzie wprowadzenie programowania w ramach zajęć z informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych.

Zapraszamy do zgłaszania: wykładów, referatów i warsztatów, odnoszących się do przewodniego tematu konferencji i dotyczących:

  • programów nauczania informatyki dla poszczególnych etapów edukacyjnych, bazujących na proponowanej podstawie programowej;
  • metod nauczania i realizacji wybranych elementów proponowanej podstawy programowej;
  • kształcenia i doskonalenia nauczycieli informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem programowania;
  • materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli, w tym środowisk programistycznych uwzględniających również programowanie robotów i innych urządzeń;
  • różnych form wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół w realizacji nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego przez instytucje, uczelnie, wydawnictwa i firmy;