Materiały na nauczycieli

Polecamy zapoznanie się z dokumentami, w których określono kierunki i ramy zmian w edukacji, związane z edukacja informatyczną, na którą składa się wspomaganie zajęć technologią oraz kształceniem informatyczne (przedmiot informatyka).

Najważniejszym dokumentem dla kierunków zmian w kształceniu informatycznym, obejmującym również programowania, jest propozycja nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego przedstawiona przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji przy ministrze edukacji narodowej. Polecamy także szerokie uzasadnienie proponowanych zmian zawarte w preambule do tej propozycji.