Konkursy

Zachęcamy do udziału w Konkursie „Bóbr”, którego celem jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. „Bóbr” to konkurs o światowym zasięgu, w którym w 2015 roku uczestniczyło blisko 1.5 miliona uczniów z blisko 40 krajów na pięciu kontynentach. Konkurs odbywa się w drugim tygodniu listopada i całkowicie przebiega w Internecie. Wcześniej, we wrześniu lub w październiku jest przeprowadzana próba konkursu. Z rodzajem zadań konkursowych można zapoznać się wybierając Zadania z menu strony konkursowej, a następnie zestawy zadań z poprzednich edycji konkursu.